SEARCH
Mina Kusonić

Mina Kusonić

specijalista farmacije,

rodjena 01.04.1978. Sombor. Završila SMŠ „Dr.Ružica Rip“ u Somboru.
Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2004.godine.
2012.god.završila specijalističke akademske studije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.
U ZU Apoteka Zlatni Lav zaposlena od 2017.god.