SEARCH
Dubravka Maoduš

Dubravka Maoduš

farmaceutski tehničar,

rodjena 01.11.1967. Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Završila srednju medicinsku školu u Sarajevu 1986.godine. Zaposlena u ZU Apoteka Zlatni Lav od januara 2002.godine.