SEARCH
Andrea Pekter

Andrea Pekter

farmaceutski tehničar,
rodjena 07.03.1983. Subotica, R. Srbija
Završila  SMŠ „Dr Ruzica Rip“ u Somboru 2002. godine. i Tehnoloski fakultet u Novom Sadu, smer Prehrambena biotehnologija, 2011.godine
Zaposlena u ZU Apoteka Zlatni Lav  od januara 2013.godine.