SEARCH

Politika Privatnosti

Poštovani

Obaveštavamo Vas da se od 21.08.2019.godine primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ( „Sl.glasnik RS“, br.87/2018 – u daljem tekstu: Zakon ).

Politika privatnosti apoteke „Zlatni lav“ Sombor se primenjuje na prikupljanje samo neophodnih, osnovnih podataka o kupcima / potrošačima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz Vašu saglasnost, Vaši registrovani podaci kao što je e-mail adresa mogu poslužiti za povremeno ili redovno informisanje o našim novostima i obaveštenjima.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

Za fizička lica: ime i prezime, JMBG, pol, adresa, broj mobilnog telefona, e-mail adresa.

Za pravna lica: pun naziv pravnog lica, PIB, matični broj, adresa sedišta pravnog lica, kontakt osoba ispred pravnog lica, telefon, email kontakt osobe.

Navedene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe niti ćemo iste činiti dostupnim trećim licima.

Interno koristimo podatke o našim korisnicima, da statistički analiziramo korišćenje sajta ( apotekazlatnilav.com ), poboljšamo sadržaj i našu ponudu.

Vaši podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni za poštovanje ove Politike zaštite privatnosti. Apoteka „Zlatni lav“ neće svesno sakupljati internet kontakt podatke od dece i maloletnih lica ( u skladu sa zakonskim zahtevima ).

Lični podaci se mogu otkriti samo kada to zahteva zakon ili propis ili uverenje u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila imovina ili lična bezbednost apoteke „Zlatni lav“, korisnika sajta / kupaca ili javnosti.

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Vi se obavezujete da ćete se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka i načinu postupanja sa njima možete nas kontaktirati putem e-mail adrese zlatnilav@sbb.rs, preko lica imenovanog za zaštitu podataka o ličnosti.