SEARCH

Mehanizam dejstva lekova

29
sep
2017
Dijabetes (Šećerna bolest)

Dijabetes (Šećerna bolest)

Dijabetes (Šećerna bolest) Kada govorimo o šećernoj bolesti, razlikujemo dve vrste: prva je genetska, naziva se dijabetes melitus ili tip1 i veoma je retka, dok je druga neverovatno široko raspr...

[ Saznaj više ]
21
okt
2016
Dejstvo lekova za kardiovaskularne bolesti

Dejstvo lekova za kardiovaskularne bolesti

Kada govorimo o kardiovaskularnim bolestima, govorimo o oboljenjima srca i krvnih sudova. Iako se srce smatra centralnim delom ovih oboljenja, bolest nastaje postepeno tokom dugog perioda i obuhvat...

[ Saznaj više ]
10
avg
2016
Maligna oboljenja – kako nastaju i čime se leče

Maligna oboljenja – kako nastaju i čime se leče

Rak (lat.cancer) je bolest izazvana nekotrolisanom deobom ćelija u telu. Svaki treći čovek oboljeva od raka u toku svog života. Prevalentnost raka kod žena i muškaraca je slična ali se primarni tum...

[ Saznaj više ]