SEARCH

Izdavanje lekova

IZDAVANJE LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA NA RECEPT

U svim našim apotekama civilni i vojni osiguranici mogu da podignu lek ili medicinsko sredstvo na nalog.


NAJČEŠĆA PITANJA:

 

1. ŠTA JE POTREBNO ZA PREUZIMANJE LEKA NA RECEPT?

Da biste preuzeli lek na recept potrebno je da imate overenu zdravstvenu knjižicu, izuzev trudnica, porodilja do 6 meseci i dece. U slučaju da je na recept propisan narkotik potrebna je i lična karta lica koje preuzima lek.

 

2. KOLIKA JE VREMENSKA VAŽNOST RECEPTA?

Recept je potrebno da realizujete u roku od 15 dana od datuma kada je lek propisan, sem kada je u pitanju antibiotik ili narkotik, pri čemu se ne računa sam dan propisivanja.
Rok za podizanje propisanog narkotika je 7 dana, a antibiotika 3 dana.
Recept na kom je propisan lek sa D liste potrebno je realizovati u roku od 30 dana od dana propisivanja.
Rok za realizovanje medicinskog sredstva propisanog na recept ili nalog je 30 dana.

 

3. DA LI FARMACEUT MOŽE DA IZDA NA RECEPT PARALELU, LEK DRUGOG NAZIVA A ISTOG SASTAVA?

Može, ukoliko pacijentu objasni da je reč o leku istog sastava,jačine i pakovanja, a drugog naziva i na to dobije pacijentov pristanak.

 

4. ZAŠTO PLAĆAM UČEŠĆE, A OSLOBODJEN SAM PARTICIPACIJE?

RFZO, kao državno osiguranje, donosi pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstenog osiguranja.

Lista lekova se sastoji od 5 lista od kojih je za listu A utvrdjena participacija koju plaća pacijent u iznosu od 50 dinara za svaku kutiju izdatog leka, izuzev pacijenata koji su participacije oslobođeni. Za listu A1 se utvrđuje učešće u procentualnom odnosu od 10% do 90% od cene leka na malo, te stoga učešće za lekove sa liste A1 plaćaju i pacijenti koji su oslobodjeni plaćanja participacije.